chatters در روزنامه نشانه – 7 اردیبهشت روزنامه هدف

chatters در: روزنامه نشانه – 7 اردیبهشت روزنامه هدف روزنامه های ورزشی

گت بلاگز اخبار بین الملل ریاست جمهوری ترامپ رو به زوال است / گاردین

روزنامه انگلیسی ‘گاردین’ دولت آمریکا را غرق در بی کفایتی و مصائب توصیف کرد ونوشت: ریاست جمهوری ‘دونالد ترامپ ‘ رو به زوال و در حال فرو ریختن هست؛ آیا دشمنانش، ج

ریاست جمهوری ترامپ رو به زوال است / گاردین

گاردین: ریاست جمهوری ترامپ رو به زوال است

عبارات مهم : ماشین

روزنامه انگلیسی ‘گاردین’ دولت آمریکا را غرق در بی کفایتی و مصائب توصیف کرد ونوشت: ریاست جمهوری ‘دونالد ترامپ ‘ رو به زوال و در حال فرو ریختن هست؛ آیا دشمنانش، جایگزین امیدبخشی ارائه نمی کنند.

به گزارش ایرنا ؛گاردین افزود: سه شنبه گذشته روزی استثنایی- حتی با معیارهای ترامپ- بود؛ آن روز با توئیت برکناری ،’ریکس تیلرسون’ وزیر خارجه آمریکا شروع شد و چند ساعت بعد، در حالی که هنوز تیلرسون نمی دانست علت برکناریش چیست، با برکناری سخنگوی وزارت خارجه ادامه یافت و حوادث پیاپی دیگری نیز به دنبال آن اتفاق افتاد.

روزنامه انگلیسی در ادامه نوشت: مشاهده فروپاشی دولت ‘ترامپ’ به این شکل عالی، واقعا خوش حالی عجیبی به دنبال داشت، لیکن وی به شدت مبتذل، دارای تناقضات بسیار آشکار، بی کفایت وپر از دروغ های شاخدار ووقیحانه است که انسان را از سخن گفتن عاجز می کند.

ریاست جمهوری ترامپ رو به زوال است / گاردین

این روزنامه ضمن انتقاد از چند دستگی دمکرات ها در رویارویی با ترامپ، خاطر نشان کرد: مسئله کسانی که آینده ریاست ترامپ را مانند تصادف یک ماشین با حرکت آهسته می بینند، این است که هنگامی که باید پشت فرمان بنشینند، فقط تماشاچی هستند. دراین صورت هنگامی که بررسی خسارت به محل تصادف ماشین می رسند، با شمار زیادی از قربانیان بی گناه روبرو خواهند شد.

واژه های کلیدی: ماشین | روزنامه | دونالد ترامپ | ریاست جمهوری | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog