chatters در روزنامه نشانه – 7 اردیبهشت روزنامه هدف

chatters در: روزنامه نشانه – 7 اردیبهشت روزنامه هدف روزنامه های ورزشی

گت بلاگز اخبار پزشکی آنتی بیوتیک اثربخشی واکسن را در نوزاد کم کردن می دهد

مطالعات تازه محققان استرالیایی نشان می دهد استفاده از آنتی بیوتیک در نوزادان، اثربخشی چندین واکسن حیاتی که در سال های اولیه زندگی کودکان تجویز می شود، را کم کرد

آنتی بیوتیک اثربخشی واکسن را در نوزاد کم کردن می دهد

آنتی بیوتیک اثربخشی واکسن را در نوزاد کم کردن می دهد

عبارات مهم : ایمنی

مطالعات تازه محققان استرالیایی نشان می دهد استفاده از آنتی بیوتیک در نوزادان، اثربخشی چندین واکسن حیاتی که در سال های اولیه زندگی کودکان تجویز می شود، را کم کردن می دهد.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری مدیکال ساینس، محققان احتمال می دهند آنتی بیوتیک میکروبیوم روده نوزاد را عوض کردن می دهد و همین امر اثر بخشی واکسن را کم کردن می دهد. در ادامه این مطالعه که به وسیله محققان دانشگاه فلیندرز در استرالیا صورت گرفته نشان می دهد آنتی بیوتیک در سال های اول تولد ایمنی بدن را عوض کردن می دهد و همین امر باعث می شود تصویر العمل سیستم ایمنی نسبت به واکسن عوض کردن کند. واکسن مننژیت، پنومونی، سل و سیاه سرفه مهمترین واکسن هایی هستند که به نوزاد تزریق می شوند و مدل های حیوانی کم کردن اثر بخشی این واکسن ها را در صورت استفاده از آنتی بیوتیک تایید کردند.

ادامه مطالعات نشان داد موش های بالغ این تصویر العمل را نشان نمی دهند و آسیب های ناشی از آنتی بیوتیک در موش نوزاد زیاد از موش های بالغ است.

آنتی بیوتیک اثربخشی واکسن را در نوزاد کم کردن می دهد

این مطالعه نیازمند بررسی زیاد است و محققان احتمال می دهند عوض کردن رژیم غذایی و استفاده از باکتری های پروبیوتیک شاید بتواند راه حل این مسئله باشد.

نتایج این مطالعه در نشریه Cell Host & Microbe انتشار یافته است.

مطالعات تازه محققان استرالیایی نشان می دهد استفاده از آنتی بیوتیک در نوزادان، اثربخشی چندین واکسن حیاتی که در سال های اولیه زندگی کودکان تجویز می شود، را کم کرد

واژه های کلیدی: ایمنی | تصویر | نوزاد | محققان | مطالعه | نوزادان | استفاده | آنتی بیوتیک

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog